Izazov

Redizajn

usluge

Grafički i digitalni dizajn

tim

Igor Adamović

Web Design, Graphic Design, UI

XoDev Web Development

studija slučaja

Cenzolovka

Tim Cenzolovke se posle dve i po godine odlučio za redizajn jedinog sajta u Srbiji koji se bavi isključivo problemima od važnosti za slobodu medija. Jedan od razloga za ovakvu odluku jeste sve veća potreba da se ove teme dodatno približe široj publici.

Naša zadatak je bio da kreiramo web platformu svedenog dizajna, posebno vodeći računa o samoj funkcionalnosti sajta.

Nove rubrike, lakše pretraživanje i brže učitavanje stranice neke su od novih funkcionalnosti koje dolaze uz osveženi dizajn sajta Cenzolovka, a vesti i analize o medijima ubuduće će moći da se čitaju i preko mobilne aplikacije.

„Ono što je često mukotrpan proces dolaženja do funkcionalnog i još originalnog rešenja, Control Creative čini da taj proces izgleda lako. Ceo tim je veoma otvoren da istraži i proveri razmišljanja izvan klišea današnjeg dizajna, dok sve vreme imaju na umu fundamentalne funkcije dobrog dizajna - isporučuju na vreme i kvalitetno“

Ilir Gaši

Cenzolovka