Izazov

Pozicioniranje

Dizajn

usluge

Grafički i digitalni dizajn

tim

Igor Adamović

Art directons

Graphic design

studija slučaja

Artan Lili

Artan Lili je noise-pop bend iz Beograda, a čini ga bazična gitarska četvorka: Romana Slačala (vokal), Bojan Slačala ( vokal i bas gitara), Dragan Knežević (gitara) i Marko Ajković (bubanj). 

Kreativni spoj ovih talentovanih i iskusnih umetnika obogatio je muzičku scenu koji pored muzičkog kvaliteta gradi i vizuelni, veliku pažnju poklanjajući svojim video spotovima i kvalitetnim saradnicima.

„Prepoznatljivost i direktna identifikacija su pečat Control Creative ekipe i dizajnera Igora Adamovića. Nismo ni sanjali koliki će efekat na našu publiku i naš rad imati njihova grafička rešenja i hvala im na tome!“

Bojan Slačala

Artan Lili

Izazov

Prepoznali smo da je karakter benda (Brenda) direktan, odlučan, različit, energičan i zabavan i na osnovu tih karakeristika odlučili da stil komunikacije bude: kratko i smelo. Pred nama je bio složen zadatak kreiranja simbola koji će predstavljati standardizovano rešenje koje podržava identitet brenda. Kao frontalna pojava simbol će predstavljati asocijaciju na brend u svakodnevnoj komunikaciji, pre svega u digitalnom svetu i usmeravati komunikaciju između mnogo ljudi preko mnogo kanala.

Rešenje

U želji da kreiramo simbol koji će jednako živeti „digitalno i analogno“ inspiraciju za izradu vizuelnog identiteta smo indirektno i bukvalno crpeli iz muzike ali i iz samog naziva benda. Polazna osnova nam je bio oblik praznog trougla (Δ), oznaka na leku kao upozorenje na uticaj na psihofizičke sposobnosti. A grafički prikazi zvučnih talasa u spektru složenog zvuka su nam dali mogućnost dalje finalne stilizacije. Odatle ovakav pojavni oblik I stilizacija početnih slova benda AL.