Izazov

Brendiranje

Vizuelni Identitet

Grafički dizajn

usluge

Grafički dizajn

Digitalni dizajn

tim

Igor Adamović

Art directons

Graphic design

studija slučaja

WEBIZ Konferencija 2017

U organizaciji agencije CMA 2017. godine održana je peta WEBIZ Konferencija. Konferencija je namenjena mladima, studentima i svima onima koji u svojim profesionalnim karijerama koriste savremene informaciono-komunikacione tehnologije. Kroz program predavanja i edukacija koje motivišu, informišu i dele primenjiva i praktična znanja, Webiz konferencija promoviše preduzetništvo i internet kulturu.

Control Creative je sa zadovoljstvom prihvatio poziv da kreira vizuelni identitet i komunikacionu strategiju jubilarne Webiz Konferencije.

„Saradnja sa Control Creative i pre svega kreativnim direktorom Igorom Adamovićem, donela nam je nekoliko benefita. Pre svega, prepoznatljiv i naš a opet drugačiji identitet Webiz konferencije. Drugo, sigurnost, jer smo od samog početka znali da smo svoj projekat dali u ruke surovom profesionalcu. Treće, naučili smo da o svom projektu mislimo na drugačiji način i stekli širu sliku o sebi kao timu. Zahvalni smo na svakoj sugestiji Control Creative tima, ideji i vremenu koje je Igor odvojio kako bi radio sa nama

Vladimir KOVAČ

Direktor Konferencije

Izazov

Nakon detaljne analize i razumevanja kako se do sad predstavljao i na koji način je komunicirao brend Webiz definisali smo jasnu kreativnu strategiju. Ustanovili smo da je najveća snaga same konferencije tim posvećenih profesionalaca. Izazov je bio kreirati vizuelni identitet koji može da podrži vrednosti koje stoje iza Webiz tima. Istraživanje nas je vodilo do asocijacija na jubilej, proslave, konfete, iznenađenja i okupljanje, koje su proizašle iz ovogodišnjeg slogana “Where the ideas come from” kao i iz samog jubileja konferencije. Polazna osnova za nova kreativna rešenja je povećanje vidljivosti konferencije i usaglašavanje digitalne i print komunikacije. Potrebno je bilo osvežiti brend, a zadržati postojeći logotip i kolornu paletu. Nakon usaglašavanja sa Webiz timom odlučen je pristup dinamičkog brendiranja.

Šta je dinamičko brendiranje?

Dinamičko brendiranje je identitet koji se može menjati, da bude uvek svež, a da nije potrebno potpuno promeniti identitet. Tako dobijamo mogućnost da naš brend bude vidljiv čak i kada se ne vidi logotip. Dinamičkim brendiranjem možete povećati i stimulisati interesovanje za brend.

Rešenje

U razvoj vizuelnog identiteta krenuli smo sa jasnim kriterijumom dinamičkog brendiranja sa prethodno definisanim komponentama: paternima, bojama i repeticijama elemenata koji su proizašli iz samog Webiz logotipa.

Identitet u uobičajenom diskursu, ali i percepciji, označava, sam po sebi, jedno statičko stanje. Zapravo, u pitanju je skup izvesnih karakteristika, koje sačinjavaju esenciju neke ličnosti(brenda). Ovde, međutim, postoji problem. Takva percepcija sprečava promenu. Naš identitet ostaje zarobljen svojim karakteristikama. Mi ne možemo da napredujemo, kao pojedinci, jer da bi se promenili prvo moramo da preispitamo sebe, a onda da svoju ličnost dopunjavamo, neke osobine eliminišemo, dodamo nove, itd.

Dinamički identitet, dakle, znači da nas karakteriše upravo to da nemamo znakovnih karakteristika, odnosno da nam je jedino stalna-promena. Primećeno je da se sa dinamičkim identitetom počinjemo ponašati kao i sama priroda, čiji je osnovni mehanizam neprestana promena i obnavljanje. Ako još uzmemo i dinamičko okruženje u digitalnom svetu onda je jasna potreba svakakog brenda za dinamičkim brendiranjem.