Izazov

Pozicioniranje

Brend strategija

Dizajn

usluge

Brend strategija

Grafički i digitalni dizajn

Web dizajn

tim

Igor Adamović

Branding, Illustration, Web design

 

Nenad Antić

Strategy, Copyright

studija slučaja

Valor Group

Kompanija Valor Consulting & Education posluje u Srbiji. Reč je o kompaniji koja pokriva tržišta edukacije, finansijskog savetovanja i investiranja. 

Control Creative je svoje angažovanje započeo prvo na sveukupnom uvidu u tržište edukacije i savetovanja u Srbiji, načinima funkcionisanja i razvoja ovih tržišta, kao i na sagledavanju budućih potreba tržišta. Sve dobijene uvide smo uneli u izradu nove brend strategije i pozicioniranja, što nas je vodilo definisanju novog dizajna i vizuelnog identiteta.

„Control Creative u svoj rad unosi izuzetnu energiju i znanje koje kompanijama pomaže da bolje sagledaju svoju poziciju na tržištu i kompletno poslovanje.“

Snežana Nešić

Learning and Development Manager Valor Academy

Izazov

Prvi zadatak Control Creative je bio da ustanovi kako se do sada predstavljao i koristio brend Valor, uključujući rešenja i različite tipove komunikacije na tržištu. Sve vreme smo na umu imali šta je to što kompanija želi da ostvari u budućnosti kroz usaglašenu i preciznu komunikaciju.

Načinjena su dva glavna strateška pomeranja: 1) proširenje uticaja brenda izvan dotadašnjih poslovnih funkcionalnosti, i 2) određivanje pravih vrednosti i suštine brenda koje obezbeđuju emotivnu povezanost između brenda i korisnika.

Sa ovako novo-definisanim smernicama za brend strategiju nije bilo sumnje da Valor ima potrebu za promenom celokupnog identiteta. Odluka za izmenom identiteta je pojačana odlukom rukovodstva da je potrebna jasnije izražena različitost poslovnih funkcija koja posluju pod okriljem Grupe.

Rešenje

Sa definisanom brend strategijom Control Creative je započeo opsežnu i preciznu razradu novog identiteta. Kriterijumi za novi dizajn su bili veoma jasni: potrebno je da se objedine sve poslovne grane koje funkcionišu u okviru Valor Group-e, prikazati jednostavnost i preciznost u pristupu poslovnim izazovima, kao i prilagodljivost današnjem ekstremno dinamičnom poslovnom okruženju.

Identitet je izgrađen na ideji jednostavnosti i brzine. Sumiraju se različite poslovne grane kompanije i njena fokusiranost na klijenta. Kreiran je precizan, jedinstven i moderan brend identitet. Kreiran je simbol koji u sebi nosi 4 strelice stilizovane u 4 latinična slova V, koja prikazuju četiri strane sveta. Sva četiri slova V su usmerena ka centru, simbolizujući istraživanje, analize, komunikaciju i fokus na korisnika.

Simbol će biti korišćen uz logotip, ali će živeti i nezavisno kao avatar brenda Valor. Precizna i dinamična paleta boja je definisana kako bi doprinela budućoj energiji identiteta. U dalji arhitekturi brenda simbol će u potpunosti ispuniti svoju ulogu avatara, rotirajući se i menjajući primarnu (gornju) boju u zavisnosti od toga za koju se granu poslovanja koristi.